Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Tlačivá

Žiadosť o dotáciu

 

 
Ohlásenie zmeny v evidencii SHR

 

 
 Zrušenie SHR.pdf (77.3 kB) Zrušenie SHR.pdf (77.3 kB)

 
 Zrušenie SHR.doc (13.5 kB) Zrušenie SHR.doc (13.5 kB)

 

 

 

 

 
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

 

 
Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

 

 
Žiadosť o výrub dreviny

 

 
Lekársky nález-posúdenie odkázanosti na soc.službu

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

 
Žiadosť o povolenie rozkopávky

 

 
Žiadosť o poskytnutie informácií

 

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 

 
Žiadosť na vydanie súhlasu na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

 
Priznanie k dani z nehnuteľností,k dani za psa,k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

 

 
Oznámenie výrub ovocnej dreviny

 

 
Ohlásenie udržiavacích prác

 

 
Ohlásenie stavebných úprav

 

 
Ohlásenie chovu včelstiev

 

 
Ohlásenie drobnej stavby

 

 
Čestné vyhlásenie občana

 

 
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

 

 


1685661

Úvodná stránka