Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Tlačivá

Čestné vyhlásenie občana

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie chovu včelstiev

 
Ohlásenie stavebných úprav

 
Ohlásenie udržiavacích prác

 
Ohlásenie výrubu ovocnej dreviny

 
Priznanie k dani za psa

 
Žiadosť na vydanie súhlasu na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 
Žiadosť o poskytnutie informácií

 
Žiadosť o povolenie rozkopávky

 
Žiadosť o prijatie do domova sociálnych služieb a domova dôchodcov Nádej

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla

 
Žiadosť o výrub dreviny

 


1623907

Úvodná stránka