Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie obecného zastupiteľstva

Mgr. Jozef Brhlík - starosta obce


Miloš Rapčan - poslanec obecného zastupiteľstva, komisia finančno-stavebná a správy obecného majetku
 

Margita Barancová - poslanec obecného zastupiteľstva, kultúrna komisia
 

Ján Paraj - poslanec obecného zastupiteľstva, komisia športová
 

Milan Renčo - poslanec obecného zastupiteľstva, komisia verejného poriadku a životného prostredia

 

Ing. Jozef Repiský - poslanec obecného zastupiteľstva

 


 

Pozvánka na zasadanie 28.2.2018

OBECNÝ ÚRAD Hronská Dúbrava

Dňa : 09.02.2018

 

 

 

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 

 

 

O Z  -  z v o l á v a m   r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať

dňa 28. 02. 2018 t. j. v stredu o 18.00 hod.

 

 

v zasadačke Obecného úradu v Hronskej Dúbrave s týmto programom:

 

 

1.Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.Vyhodnotenie uznesenia

4.Schválenie účtovnej závierky k 31.12,2017 / podanie správy /

5.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava

6.Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie

7.Ostatné služobné náležitosti

8. Rôzne

9. Návrh uznesenia, záver

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Brhlík

                                                                                                               starosta obce

 

 

 

 

 

 

Aktuálny rok 2018Úvodná stránka