Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie obecného zastupiteľstva

Mgr. Jozef Brhlík - starosta obce


 

Margita Barancová - poslankyňa obecného zastupiteľstva, zástupkyňa starostu obce, predsedkyňa kultúrnej komisie
 

Patrik Baranec - poslanec obecného zastupiteľstva, predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia

 

Ján Paraj - poslanec obecného zastupiteľstva, predseda komisie športovej


Miloš Rapčan - poslanec obecného zastupiteľstva, predseda komisie finančno-stavebnej a správy obecného majetku

 

Dominik Uhliarik - poslanec obecného zastupiteľstva, predseda komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

 

 


 

Pozvánka na zasadanie 5.3.2019

OBECNÝ ÚRAD Hronská Dúbrava

Dňa : 18.02.2019

 

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 

O Z - z v o l á v a m    r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať

dňa 05. 03. 2019 t. j. v utorok o 17.00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Hronskej Dúbrave s týmto programom:

 

1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava

4. Schválenie žiadostí o odkúpenie obecných pozemkov

5. Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie

6. Ostatné služobné náležitosti

7. Rôzne

8. Návrh uznesenia, záver

 

                                                                                                 Mgr. Jozef Brhlík

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Aktuálny rok 20191654317

Úvodná stránka