Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Materská škola

Materská škola v Hronskej Dúbrave

 

Personál:

Riaditeľka:   Jana Balková

Učiteľka:    Alena Hanušková

Vedúca ŠJ:  Helena Živická

Kuchárka:   Janka Slašťanová

 

Kontakt:  

t.č. 0456776122

mailová adresa:   mshronskadubrava@centrum.sk

 

Adresa:

Materská škola

Hronská Dúbrava č. 144

966 11

 

Krtko

Kreslená postavička KRTKA, ktorú stvoril výtvarník Zdeněk Miler, je medzi deťmi veľmi obľúbená. Krtko je milý, dobrý, priateľský a „zdravo“ zvedavý. Postavičku krtka sme si vybrali ako logo našej škôlky  /názov školského vzdelávacieho programu – „KRTKO“/

 

 


 

Organizačné usporiadanie dňa:

Prevádzka MŠ:  od 6,00 hod. do 15,30 hod

Príchod detí do 8,00 hod.

 

ČAS ČINNOSTI
 

- príchod detí do MŠ - privítanie, 

  hry a hrové činnosti- edukačné aktivity, pohybové 

  a relaxačné cvičenia 

8:30-9:00 - osobná hygiena, desiata
  - hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, pobyt vonku
11:30-12:00 - osobná hygiena, obed
  - odpočinok
14:00-14:30 - olovrant
 

- hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo 

i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity,

pobyt vonku

 

Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity, ich súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity a zaraďujú sa 2 -3 krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pohybové a relaxačné cvičenia sú vopred plánované aktivity – obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržaním psychohygienických zásad (pred jedlom, zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku).

Predprimárne vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity.

Edukačná aktivita je cieľavedomá výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľky v materskej škole, zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa po stránke:

perceptuálno – motorickej

sociálno –emociálnej

kognitívnej


 

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o prijatie
 Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly.pdf (202 kB) (202 kB)

 
Splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa
 Splnomocnenie.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

 

Fotogaléria školský rok 2016/2017:

Materská škola - JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU


 
 
JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU


 
 
JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU


 
 
JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU

JESEŇ v MŠ

JESEŇ v MŠ
Autor: OU


 

Materská škola - ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU


 
 
ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU


 
 
ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo

ABECEDA ZDRAVIA - divadlo
Autor: OU


 
 

 

Materská škola - Mikuláš 2016

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
Autor: OU


 
 

 

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017


 
 
Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017


 
 
Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017


 
 
Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017


 
 
Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017


 
 
Materská škola - Karneval 2017

Materská škola - Karneval 2017


 

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ


 
 
Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ


 
 
Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ

Divadlo VČIELKA v MŠ


 
 

 

Materská škola MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik


 
 
MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik


 
 
MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik


 
 
MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik


 
 
MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik


 
 
MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik

MDD-výlet na detskú farmu Gazdáčik


 

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017


 
 
Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017

Materská škola - rozlúčka s predškolákmi 2017


 

Naša MŠ

Naša MŠ

Naša MŠ

Naša MŠ

Naša MŠ

Naša MŠ

Naša MŠ


 
 
Naša MŠ

Naša MŠ

Naša MŠ

Naša MŠ


 

Naši noví malí kamaráti v MŠ

Naši noví malí kamaráti v MŠ

Naši noví malí kamaráti v MŠ

Naši noví malí kamaráti v MŠ

Naši noví malí kamaráti v MŠ

Naši noví malí kamaráti v MŠ

Naši noví malí kamaráti v MŠ


 
 

 

Fotogaléria školský rok 2015/2016:

Materská škola - MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 
MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 
MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 
MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 
MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 
MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 
MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 
MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016

MDD 2016


 
 

 

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 
 
Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 
 
Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 
 
Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 
 
Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 
 
Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 
 
Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 

Materská škola - Mikuláš 2015

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU

Mikuláš 2015

Mikuláš 2015
Autor: OU


 

Materská škola - Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom


 
 
Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom


 
 
Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom


 
 

 

Materská škola - Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 
 
Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 
 
Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 
 
Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 
 
Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 
 
Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 
 
Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 

Fotogaléria školský rok 2014/2015:

Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi 2015

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 1

Rozlúčka s predškolákmi 2015 -1
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 2

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 2
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 3

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 3
Autor: OU


 
 
Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 4

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 4
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 5

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 5
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 6

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 6
Autor: OU


 
 
Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 7

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 7
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 8

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 8
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 9

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 9
Autor: OU


 
 
Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 10

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 10
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 11

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 11
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 12

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 12
Autor: OU


 
 
Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 13

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 13
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 14

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 14
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 15

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 15
Autor: OU


 
 
Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 16

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 16
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 17

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 17
Autor: OU

Rozlúčka s predškolákmi 2015 -18

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 18
Autor: OU


 
 
Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 19

Rozlúčka s predškolákmi 2015 - 19
Autor: OU


 

Materská škola - Deň detí

MDD 1

MDD 1
Autor: OU

MDD 2

MDD 2
Autor: OU

MDD 3

MDD 3
Autor: OU


 
 
MDD 4

MDD 4
Autor: OU

MDD 5

MDD 5
Autor: OU

MDD 6

MDD 6
Autor: OU


 
 
MDD 7

MDD 7
Autor: OU

MDD 8

MDD 8
Autor: OU

MDD 9

MDD 9
Autor: OU


 
 
MDD 10

MDD 10
Autor: OU

MDD 11

MDD 11
Autor: OU

MDD 12

MDD 12
Autor: OU


 
 
MDD 13

MDD 13
Autor: OU

MDD 14

MDD 14
Autor: OU

MDD 15

MDD 15
Autor: OU


 
 
MDD 16

MDD 16
Autor: OU


 

Materská škola - Divadelné predstavenie pre škôlkárov

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 1

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 1
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 10

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 10
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 9

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 9
Autor: OU


 
 
Divadelné predstavenie pre škôlkárov 8

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 8
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 7

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 7
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 6

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 6
Autor: OU


 
 
Divadelné predstavenie pre škôlkárov 5

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 5
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 4

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 4
Autor: OU

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 3

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 3
Autor: OU


 
 
Divadelné predstavenie pre škôlkárov 2

Divadelné predstavenie pre škôlkárov 2
Autor: OU


 

Materská škola - Maškarný ples 2015

Maškarný ples 1

Maškarný ples 1
Autor: OU

Maškarný ples 2

Maškarný ples 2
Autor: OU

Maškarný ples 3

Maškarný ples 3
Autor: OU


 
 
Maškarný ples 4

Maškarný ples 4
Autor: OU

Maškarný ples 5

Maškarný ples 5
Autor: OU

Maškarný ples 6

Maškarný ples 6
Autor: OU


 
 
Maškarný ples 7

Maškarný ples 7
Autor: OU

Maškarný ples 8

Maškarný ples 8
Autor: OU

Maškarný ples 9

Maškarný ples 9
Autor: OU


 
 
Maškarný ples 10

Maškarný ples 10
Autor: OU

Maškarný ples 11

Maškarný ples 11
Autor: OU

Maškarný ples 12

Maškarný ples 12
Autor: OU


 
 
Maškarný ples 13

Maškarný ples 13
Autor: OU

Maškarný ples 14

Maškarný ples 14
Autor: OU

Maškarný ples 15

Maškarný ples 15
Autor: OU


 
 
Maškarný ples 16

Maškarný ples 16
Autor: OU

Maškarný ples 17

Maškarný ples 17
Autor: OU

Maškarný ples 18

Maškarný ples 18
Autor: OU


 
 
Maškarný ples 19

Maškarný ples 19
Autor: OU

Maškarný ples 20

Maškarný ples 20
Autor: OU

Maškarný ples 21

Maškarný ples 21
Autor: OU


 
 
Maškarný ples 22

Maškarný ples 22
Autor: OU


 

Materská škola - Mikuláš 2014

Mikuláš 8

Mikuláš 8
Autor: OU

Mikuláš 7

Mikuláš 7
Autor: OU

Mikuláš 6

Mikuláš 6
Autor: OU


 
 
Mikuláš 5

Mikuláš 5
Autor: OU

Mikuláš 4

Mikuláš 4
Autor: OU

Mikuláš 3

Mikuláš 3
Autor: OU


 
 
Mikuláš 2

Mikuláš 2
Autor: OU

Mikuláš 1

Mikuláš 1
Autor: OU


 

Materská škola - kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 1

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 1
Autor: OU

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 2

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 2
Autor: OU

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 3

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 3
Autor: OU


 
 
kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 4

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 4
Autor: OU

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 5

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 5
Autor: OU

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 6

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 6
Autor: OU


 
 
kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 7

kpt. Mgr. Jana Šmondrková z okresného riaditeľstva PZ v našej škôlke 7
Autor: OU


 

Materská škola - máme nových škôlkárov

Máme nových škôlkárov 5

Máme nových škôlkárov 5
Autor: OU

Máme nových škôlkárov 4

Máme nových škôlkárov 4
Autor: OU

Máme nových škôlkárov 3

Máme nových škôlkárov 3
Autor: OU


 
 
Máme nových škôlkárov 2

Máme nových škôlkárov 2
Autor: OU

Máme nových škôlkárov 1

Máme nových škôlkárov 1
Autor: OU


 


Úvodná stránka