Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Erb a zástava obce

ERB OBCE HRONSKÁ DÚBRAVA

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobité heraldické (náuka o erboch), vexikologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Erb obce Hronská Dúbrava vychádza z historickej pečate obce z 18. stor., ktorej odtlačok sa zachoval na operátoch katastrálnych máp a Ústrednom archíve geodézie a kartografie v Bratislave. V strede pečatného poľa vidno biskupskú mitru, pod ňou skrížené biskupské insígnie – kríž a berlu.

Vysvetliť tento motív možno vplyvom svätokrížskeho panstva, ktoré r. 1776 pripadlo do vlastníctva banskobystrického biskupa, ktorý tu mal svoje letné sídlo.

Je, prirodzene potrebné zachovať historickú symboliku obce, no vzhľadom na viaceré obce, ktoré používajú podobnú symboliku je vhodné obsah erbu Hronskej Dúbravy doplniť o motív dubových listov, čím sa od ostatných erbov s podobnou symbolikou jasne odlíši. Erb Hronskej Dúbravy je tak zároveň hovoriacim symbolom.

V európskej, štátnej i obecnej heraldike poznáme mnoho pozoruhodných hovoriacich erbov vyjadrujúcich názov svojho nositeľa. Sú založené na pôvodnej heraldickej myšlienke obrazom vyjadriť meno. Je napokon známe, že meno, erb či vlajka sú vo svojej podstate len rôznymi formami vyjadrenia toho istého obsahu. Na ilustráciu môžeme uviesť niekoľko príkladov hovoriacich erbov, tak napríklad Monako, či Mníchov majú vo svojich znakoch mnícha, Lyon leva, Turín tura, Oxford vola, Florencia kvet (fiore – kvet), z našich miest a obcí majú Levice a Levoča vo svojich erboch levov, Turany a Stará Turá turov, Dubnica, Dubodiel duby, Brezová brezu, Lipany lipy, Žarnovica žarnov, Chmeľnica a Chmeľovec chmeľ, Sebechleby i Horné Chlebany chlieb, Lúky kosca, Rybany a Mutné ryby, Hrušovany hrušku... Vo všetkých prípadoch ide o pozoruhodné erby, ktorým nechýba potrebný heraldický vtip. Sú navyše ľahko zapamätateľné a to tiež nie je zanedbateľná výhoda.

Vychádzajúc z historickej symboliky obce, doplnenej o hovoriaci motív charakteristickej kompozície má erb obce Hronská Dúbrava túto podobu:

v červenom štíte nad zo spodného okraja štítu vyrastajúcimi zlatými prekríženými biskupskými insígniami – krížom a berlou so strieborným velom – zlatá, striebornom zdobená mitra so striebornými fanonmi, sprevádzaná z oboch strán zlatými dubovými vetvičkami.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného tzv. neskorogotického, či tiež španielsko heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbmi miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Hronská Dúbrava v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.
V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby – osobitne pravidla o striedaní farieb a kovov – sú znamenia v štíte kovové, teda zlaté a strieborné, štítové pole nesie modrú farbu.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá.

Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná, červená sa vyjadrí zvislým a modrá vodorovným šrafovaním.

 

VLAJKA OBCE HRONSKÁ DÚBRAVA

Vlajka obce Hronská Dúbrava pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/10), žltej (1/10), červenej (2/10), žltej (2/10), červenej (2/10), žltej (1/10) a bielej (1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Hronská Dúbrava je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HRONSKÁ DÚBRAVA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symblomi.

 

PhDr. Ladislav Vrteľ
tajomník heraldickej komisie


Bratislava, máj 1998

erb obce                                zastava obce
 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár


1774173

Úvodná stránka