Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 05.03.2019Vytlačiť
 

UZNESENIE číslo 1/2019
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave,
konaného dňa : 05.03.2019 o 17,00 hod.
 

 

Č.uzn. Text

1.I.I.  Berie na vedomie

1.I.1  Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava
1.I.2  Oboznámenie sa s kultúrnymi akciami obce Hronská Dúbrava - MDŽ - v rámci členskej schôdze
Klubu dôchodcov, STAVANIE MÁJA A DEŇ MATIEK
1.I.3  Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov v Hornej časti obce p. Milana Demitroviča a p. Anny
Korvíniovej - presun schválenia žiadostí na ďalšie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
1.I.4  Nesúhlasné stanovisko k návrhu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Hronská Dúbrava -
verejné osvetlenie rekonštruovať postupne a doplniť ho o nové lampy
1.I.5  Výmenu starej podlahovej gumy za novú v priestoroch Materskej škôlky - sponzorský dar Ing. Jozefa Mikulu

                                                                                       Hlasovanie : za 5, proti 0 poslancov
 

1.II.II. Schvaľuje

1.II.1  Program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hronská Dúbrava
1.II.2  Zapisovateľ : p. Ján Paraj, návrhovú komisiu : p. Dominik Uhliarik a p. Margita Barancová,
overovatelia : p. Miloš Rapčan a p. Patrik Baranec
1.II.3  Vyvložkovanie hlavného komína KD v obci Hronská Dúbrava za sumu 1.950,- Eur
1.II.4  Za ďalšieho veliteľa DHZO Hronská Dúbrava -Dominika Uhliarika a za člena DHZO –Zuzanu Repiskú
1.II.5  Pripravované projekty v obci Hronská Dúbra a to : - "Kamerový systém", pozostávaný z 8 ks kamier v celkovej sume 14.398,20 Eur / Dotácia z MV SR /, - "Zateplenie bočnej steny Materskej škôlky" od pieskoviska v celkovej sume 10.000,-Eur /Dotácia z MF SR/ a "Výstavbu altánku" pri futbalových šatniach v celkovej sume 4.000,-Eur /Dotácia z VÚC Banská Bystrica/
1.II.6  Prenájom obecnej budovy - Domu služieb č.p. 160 / "Krčmy u suseda "/ v k.ú. Hronská Dúbrava za účelom prevádzky krčmy a to pre Stanislava Skladana, Bratská 1490/14, 969 01 Banská Štiavnica a za mesačný nájom v sume 20,-Eur


                                                                                         Hlasovanie : za 5, proti 0 poslancov
 

1.III.III. Doporučuje

1.III.1  Doporučuje riešiť postupnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Hronská Dúbrava ako aj
doplnenie nových lámp /navýšenie počtu/
1.III.2  Doporučuje dôkladne pripraviť kultúrne podujatia v obci - MDŽ, STAVANIE MÁJA a DEŇ MATIEK


                                                                                           Hlasovanie : za 5, proti 0 poslancov
 Spracoval : p. Paraj Ján
Návrhová komisia: p. Barancová Margita
Overovateľ: p. Rapčan Miloš


V Hronskej Dúbrave, dňa 05.03.2019

                                                                                           Starosta obce : ...................................
                                                                                                                        Mgr. Jozef Brhlík
 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár


1770018

Úvodná stránka