Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD Hronská Dúbrava

Dňa : 04.12.2018

 

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom

 

O Z - z v o l á v a m r i a d n e

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať

dňa 12. 12. 2018 t. j. v stredu o 17.00 hod.

 

 

v zasadačke Obecného úradu v Hronskej Dúbrave s týmto programom:

 

  1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie výsledkov hospodárenia obce Hronská Dúbrava k 30.09.2018
  4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2018 – úpravu rozpočtu na rok 2018
  5. Schválenie viacročného rozpočtu obce Hronská Dúbrava na roky 2019 – 2021
  6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
  7. Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie
  8. Ostatné služobné náležitosti
  9. Rôzne
  10. Návrh uznesenia, záver

 

                                                                                                Mgr. Jozef Brhlík

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 


 
 

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka 8.4.2018

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka


 
 

 

 


1704199

Úvodná stránka