Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava


Pozvánka na zasadanie 5.9.2016

Oznámenie- pozvánka

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom  O Z 

z v o l á v a m   r i a d n e 
 zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať 
     dňa 05.09. 2016 t. j.  v pondelok  o 18.00 hod.

 v  zasadačke Obecného úradu  v Hronskej Dúbrave s týmto programom:


               1.Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
               2.Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
               3.Vyhodnotenie uznesenia
               4.Schválenie účtovnej závierky k 30.06.2016
               5.Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 – úpravu rozpočtu na rok 2016   
               6.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava
               7.Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie 
               8.Ostatné služobné náležitosti 
               9. Rôzne
              10. Návrh uznesenia, záver 


                              Mgr. Jozef Brhlík
                                starosta  obce
 

Aktuálny rok 2016

Úradná tabuľa

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NA ROKY 2015–2021


 

Všeobecné oznamy

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 - upozornenie.

viac...


 

Vývoz komunálneho odpadu - kalendár na rok 2016

Upozornenie -  v prílohe je nový kalendár vývozu odpadu pre rok 2016.

 

viac...


 

Materská škola - Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom

Rozlúčka so školským rokom


 
 

 
 

Materská škola - Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO

Návšteva ZOO


 
 

 
 


Úvodná stránka