Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava


Pozvánka na zasadanie 1.3.2017

Oznámenie- pozvánka


V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom O Z zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať 
dňa 01. 03. 2017 t. j.  v stredu  o 18.00 hod. v  zasadačke Obecného úradu  v Hronskej Dúbrave s týmto programom:


           1.Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
           2.Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
           3.Vyhodnotenie uznesenia
           4.Schválenie účtovnej závierky k 31.12.2016
           5.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava
           6.Schválenie žiadosti o prenájom obecnej budovy
           7.Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie 
           8.Ostatné služobné náležitosti 
           9. Rôzne
           10. Návrh uznesenia, záver 


                                                                                          Mgr. Jozef Brhlík
                                                                                            starosta  obce
 

Aktuálny rok 2017

Občianske združenie Hron je registrovaný príjemca 2 percent daní za rok 2016.

Z peňazí vyzbieraných za roky 2012-2016 sme finančne podporili výstavbu altánku pred obecným úradom, organizáciu obecných podujatí, rekonštrukciu šatní a bufetu pri futbalovom štadióne a rekonštrukciu obecných komunikácií.

Podporte nás aj vy! Všetky potrebné tlačivá nájdete v sekcii dokumenty.


 

  


 

Úradná tabuľa

Výberové konanie na miesto riaditeľa materskej školy.

Obec Hronská Dúbrava vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa materskej školy. Bližšie informácie v priloženom súbore.
viac...


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o mimoriadnom povolení lovu diviačej zveri + Rozhodnutie o povolení.


 

viac...


 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NA ROKY 2015–2021


 

Všeobecné oznamy

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 - upozornenie.

viac...


 

Vývoz komunálneho odpadu - kalendár na rok 2017:

Upozornenie -  v prílohe je nový kalendár vývozu odpadu pre rok 2017.

viac...


 

Silvester 2016

Silvester 2016

Silvester 2016

Silvester 2016

Silvester 2016

Silvester 2016

Silvester 2016


 
 

 
 


Úvodná stránka