Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Úradná tabuľa

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

voľba prezidenta SR 2019.jpg


 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Prípadné dr ...viac...


 

Verejná vyhláška

Obec Hronská Dúbrava Dúbrava - Stavebný úrad zverejňuje verejnou vyhláškou stavebné povolenie na stavbu HRONSKÁ DÚBRAVA - SELÁ SKUPINA RODINNÝCH DOMOV v rozsahu "SO01 Prístupová obslužná komunikácia" ...viac...


 

Uznesenie číslo 6/2018 zo zasadnutia OZ, konaného dňa 12.12.2018


 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu - rok 2019

Kalendár vývozu r. 2019.jpg
 

Silvestrovská zábava 2018

Silvestrovská zábava 2018.jpg
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 v Obci Hronská Dúbrava

Počet volebných okrskov: 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 338
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 235, t. j. 69,52 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálk ...viac...


 

Uznesenie 4/2018 zo zasadnutia OZ, konaného dňa 24.10.2018


 

Informácia o získaných dotáciách za volebné obdobie 2014-2018, vykonané práce, financovanie z vlastných prostriedkov

Informácie dotácie0001.jpg
 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2018/2019

Obrázok oheň.jpg


Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ...viac...


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

i5215865_oHlRq_1535923859.jpg
 

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsok č. 1 v Obci Hronská Dúbrava odovzdať na Obecnom úr ...viac...


 

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval starosta obce Hronská Dúbrava Mgr. ...viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - DETSKÉ IHRISKO HRONSKÁ DÚBRAVA


 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Hronská Dúbrava v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  informáciu o po ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

images.jpg
 

Zákaz vypaľovania trávy

Zákaz vypaľovania trávy-plagát.jpg
 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018 - upozornenie

006.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom (ďalej len RVPS), z dôvodu informovanosti chovateľov Vám predkladá informáciu o :
1. podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez vý ...viac...


 

Upozornenie - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

i_4886135.jpg

 
 

 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom informuje:
 
Seniori pozor !
 Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !
viac...


 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

kalendar_vyvozu-r.2018h.dubrava.jpg
 

Ponuka kominárskych prác

Pre zabezpečenie zodpovedajúcich životných potrieb, ale aj ochranu zdravia, života a majetku je veľmi dôležitá primeraná starostlivosť o vykurovaciu sústavu, ktorá slúži na varenie, vykurovanie alebo ...viac...


 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NA ROKY 2015–2021


 

Všeobecné oznamy

Hodiny pre verejnosť - Slovenská pošta, Pošta Partner Hronská Dúbrava

Pošta.jpg
 

Virtuálny cintorín


 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018


 

Zákaz vypaľovania trávy


 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017 - upozornenie

viac...


 

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka 8.4.2018

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka

Klub dôchodcov - Vystúpenie Pavla Latáka


 
 

 
 


1643061

Úvodná stránka