Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava

Úradná tabuľa

Otvorenie novej predajne v Hronskej Dúbrave

kytica

  OTVORENIE NOVEJ PREDAJNE V HRONSKEJ DÚBRAVE (v priestoroch bývalých potravín na Selách v Hronskej Dúbrave - pod cintorínom)
 
 
Sortiment predajne je v súčastnosti zameran ...viac...


 

Verejná vyhláška - Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie  o začatí konania o mimoriadnom povolení lovu  
     Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníc ...viac...


 

OZNAM - zber elektroodpadu

elektroodpad

Obecný úrad oznamuje občanom,
že v dňoch od 18. októbra 2019 do 20. októbra 2019, t.j. od piatku do nedele,
bude pred Kultúrnym domom v Hronskej Dúbrave pristavená mobilná zberňa
...viac...


 

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 02.09.2019


UZNESENIE číslo 3/2019
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave,
konaného dňa : 02.09.2019 o 17,00 hod.
 
Č.uzn.  Text

3.I.I.       Berie n ...viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
 
Identifiká ...viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 pís ...viac...


 

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 03.06.2019

UZNESENIE číslo 2/2019
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave,
konaného dňa : 03.06.2019 o 17,00 hod.

 
Č.uzn.Text

2.I.I.    Berie na v ...viac...


 

Výsledky hlasovania v Obci Hronská Dúbrava vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019

volby_eu_parlamentu_2019.jpg


Počet voličov zapísaných v zozname voličov:   339
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:    70
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                 70
Počet pl ...viac...


 

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

volby_do_europskeho_parlamentu_2019_w2-1024x447.jpg


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 je: hdubrava@nextra.sk 
viac...


 

Výsledky 2. kola prezidentských volieb 2019 v Obci Hronská Dúbrava

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 339
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 149
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 149
Počet platných hlasov odovzdaných p ...viac...


 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov
pre informačný systém: IS VOĽBY
 
viď príloha
viac...


 

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK v Obci Hronská Dúbrava - voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Obci Hronská Dúbrava pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: hdubrava@nextra.sk
...viac...


 

Výsledky 1. kola prezidentských volieb 2019 v Obci Hronská Dúbrava

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 335
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 178
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 178
Počet platných hlasov odovzdaných p ...viac...


 

Ochrana lesov pred požiarmi a vypaľovanie trávnatých porastov

vypalovanie_uid1_1366128221.jpg


Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov      Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza ...viac...


 

Usmernenie k registrácii farmy hospodárskych zvierat

Pre ostatné prípady chovu hospodárskych zvierat (HD, ovce, kozy, kone, včely, od 2 kusov ošípaných) platí povinnosť registrovať chov a zvieratá vypísaním a predložením žiadosti o registráciu chovu - f ...viac...


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

i_5355961.jpg


 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje po ...viac...


 

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 05.03.2019

UZNESENIE číslo 1/2019
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave,
konaného dňa : 05.03.2019 o 17,00 hod.
 
 
Č.uzn. Text

1.I.I.  Berie na v ...viac...


 

Úroveň triedenia odpadov v Obci Hronská Dúbrava za rok 2018


 

Slnečná energia pre naše domy a byty

tsz-logo-website-21.jpg

                                                           
Slnečná energia pre naše domy a byty.
 
Slnku vďačíme za všetok život na našej Zemi. Jedným zo spôsobov, ako jeho energ ...viac...


 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019

i_5472008.jpg

                                          
  ZOZNAM KANDIDÁTOV NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 16. marca 2019  
1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady S ...viac...


 

ELEKTRONICKÁ ADRESA - Voľby prezidenta SR 2019

voľba prezidenta SR 2019.jpg


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je  hdubrava@nextra.sk.
 < ...viac...


 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom UPOZORŇUJE OBČANOV

i_4886135.jpg

                                                
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
UPOZORŇUJE OBČANOV  
Opäť skúšali dôverčivosť seniorov - tentoraz v o ...viac...


 

Darujte 2 % z dane OZ Hron

vvv.png
 

Povinnosti chovateľa psa

164293_1200x.jpg


BESNOTA Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane  revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny (informáciu o revakcinácii vám posky ...viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

voľba prezidenta SR 2019.jpg


 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Prípadné dr ...viac...


 

Uznesenie číslo 6/2018 zo zasadnutia OZ, konaného dňa 12.12.2018


 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu - rok 2019

Kalendár vývozu r. 2019.jpg
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 v Obci Hronská Dúbrava

Počet volebných okrskov: 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 338
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 235, t. j. 69,52 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálk ...viac...


 

Uznesenie 4/2018 zo zasadnutia OZ, konaného dňa 24.10.2018


 

Informácia o získaných dotáciách za volebné obdobie 2014-2018, vykonané práce, financovanie z vlastných prostriedkov

Informácie dotácie0001.jpg
 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2018/2019

Obrázok oheň.jpg


Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ...viac...


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

i5215865_oHlRq_1535923859.jpg
 

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsok č. 1 v Obci Hronská Dúbrava odovzdať na Obecnom úr ...viac...


 

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval starosta obce Hronská Dúbrava Mgr. ...viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - DETSKÉ IHRISKO HRONSKÁ DÚBRAVA


 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Hronská Dúbrava v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  informáciu o po ...viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

images.jpg
 

Zákaz vypaľovania trávy

Zákaz vypaľovania trávy-plagát.jpg
 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018 - upozornenie

006.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom (ďalej len RVPS), z dôvodu informovanosti chovateľov Vám predkladá informáciu o :
1. podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez vý ...viac...


 

Upozornenie - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

i_4886135.jpg

 
 

 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom informuje:
 
Seniori pozor !
 Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !
viac...


 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

kalendar_vyvozu-r.2018h.dubrava.jpg
 

Ponuka kominárskych prác

Pre zabezpečenie zodpovedajúcich životných potrieb, ale aj ochranu zdravia, života a majetku je veľmi dôležitá primeraná starostlivosť o vykurovaciu sústavu, ktorá slúži na varenie, vykurovanie alebo ...viac...


 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NA ROKY 2015–2021


 

Všeobecné oznamy

Hodiny pre verejnosť - Slovenská pošta, Pošta Partner Hronská Dúbrava

Pošta.jpg
 

Virtuálny cintorín


 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018


 

Zákaz vypaľovania trávy


 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017 - upozornenie

viac...


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1812198

Úvodná stránka