Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronská Dúbrava - oficiálna stránka obce

Hronská Dúbrava


Pozvánka na zasadanie 6.6.2016

Oznámenie- pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných zmien a doplnkov, v súvislosti s doterajším rokovacím poriadkom OZ

z v o l á v a m   r i a d n e
zasadnutie   Obecného zastupiteľstva v Hronskej Dúbrave, ktoré sa bude konať
dňa 06.06. 2016 t. j.  v pondelok  o 18.00 hod.

 

 v  zasadačke Obecného úradu  v Hronskej Dúbrave s týmto programom:


1.Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.Vyhodnotenie uznesenia
4.Schválenie záverečného účtu za rok 2015
5.Schválenie účtovnej závierky k 31.03.2016
6.Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2016 – úpravu rozpočtu na rok 2016   
7.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava
8.Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronská Dúbrava na II. polrok 2016
9.Informácia o vykonaných prácach na obci a ich schválenie 
10.Ostatné služobné náležitosti 
11. Rôzne
12. Návrh uznesenia, záver 


                              Mgr. Jozef Brhlík
                                starosta  obce
 

Aktuálny rok 2016

Úradná tabuľa

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NA ROKY 2015–2021


 

Všeobecné oznamy

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 - upozornenie.

viac...


 

Vývoz komunálneho odpadu - kalendár na rok 2016

Upozornenie -  v prílohe je nový kalendár vývozu odpadu pre rok 2016.

 

viac...


 

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016

Materská škola - Karneval 2016


 
 

 
 

Fašiangová zabíjačka 2016

Fašiangová zabíjačka 2016

Fašiangová zabíjačka 2016
Autor: OU

Fašiangová zabíjačka 2016

Fašiangová zabíjačka 2016
Autor: OU

Fašiangová zabíjačka 2016

Fašiangová zabíjačka 2016
Autor: OU


 
 

 
 

Silvester 2015

Silvester 2015

Silvester 2015

Silvester 2015

Silvester 2015

Silvester 2015

Silvester 2015


 
 

 
 


Úvodná stránka